nijmegen

1649

nijmegen

De stad Nijmegen die op de kaart van uitgever Blaeu ondersteboven (!) is verbeeld, heeft in de vroege Middeleeuwen (1230) stadsrechten gekregen waarmee het speciale rechten verkreeg zoals het bouwen van een stadsmuur en het heffen van belastingen. De oude Middeleeuwse stad is op de kaart duidelijke te herkennen aan de eivormige, dichtbebouwde kern waartussen de Breurenkerk en Grote kerk staan. Het Valkhof is aan de oostzijde (links) in volle glorie te zien. Het lag oorspronkelijk buiten de stadsmuren maar is bij latere stadsuitbreidingen binnen de stadsmuren komen te liggen.

Door de digitale inkleuring is de oude Nijmeegse stad veel beter zichtbaar en beleefbaar. Door het gebruik van heldere kleuren en een nauwgezette inkleuring komt Nijmegen 1649 als het ware weer tot leven.

De Gelderlander over deze stadskaart.

Hallo, Nijmegen augustus 2022 over deze stadskaart.

Knipsel Nijmegen Blaeu 1649 Knipsel Nijmegen Ioan Blaeu full colour gekleurd DEFINITIEF
Poster (35 x 50) of (50 x 70 cm)

150 gr poster papier

€ 29,50/€ 44,50 per stuk