Goes

1649

Goes

Het meest opvallende in Goes 1649 zijn de nog vele onbebouwde kavels die zijn ingericht als tuinen of worden gebruikt als landbouwpercelen.

Een heel opmerkelijk verschijnsel is dat aan de straten grotere woningen staan met daarachter, grenzend aan de tuinen en landbouwpercelen, een aaneengeschakelde rij van kleine woningen voor werklieden die verantwoordelijk waren voor het onderhoud van de tuinen en landbouwpercelen.

Tussen de tuinen liggen ook drie bleekvelden waar de stoffen en hemden liggen uitgespreid. In het zuidoosten zien we ook nog twee lijnbanen liggen.

Deze kaart biedt vooral  aanknopingspunten van historische gebouwen die nu nog bestaan zoals de Magdalena kerk, het stadhuis en de Oude Haven en men kan met deze kaart de historisch ruimtelijke context visueel ervaren.

Knipsel origineel Goes, C. de Bye 1696 Knipsel Goes, 1696 definitief juli 2022
Poster (35 x 50) of (50 x 70 cm)

150 gr poster papier

€29,50 / € 44,50 per stuk