HArlingen

1649

Harlingen

Harlingen kent een opmerkelijk begin. De eerste bebouwing ontstond rond op een terp die iets oostelijker lag en werd Almenum genoemd. Op de terp werd ook een kerk gebouwd. In het eerste kwart van de 13de eeuw ontstond er ook bebouwing met een haven bij de zeedijk. Door de visserij en de overzeese handel groeide de nederzetting aan ze uit tot een kleine stad met een vestinggracht er omheen, terwijl het naastgelegen terpdorp met kerk buiten de vestinggracht bleef en niet verder groeide.

In 1565 breidt de stad voor het eerst uit in noordelijke richting, zodat de Noorderhaven een binnenhaven wordt. In 1579 volgt een tweede uitbreiding naar het oosten. Door deze uitbreiding ligt de kerk van het terpdorpje Almenum nu ook binnen de stadsveste. De handelsvaart naar de landen om Noord- en Oostzee neemt toe en in 1598 wordt de stad weer uitgebreid, nu in zuidelijke richting.

Harlingen is aan het begin van de 17de eeuw 5 keer groter dan in 1565 en heeft een voor die tijd moderne vestinggordel rond de stad met 7 bastions en een brede gracht. Mede dankzij het 12-jarig bestand (1609-1621) profiteert Harlingen verder van de handel over zee en behoort met Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen en Rotterdam tot de vijf belangrijke havens in de Republiek. 

Harlingen on Line over deze kaart.

Harlingen Blaeu basis Harlingen Blaeu 50 procent
Poster (35 x 50 cm) of 50 x 70 cm)

150 gr poster papier

€ 29,50 / 44,50 per stuk