Nijmegen

Loading...

Nijmegen

De stad Nijmegen die op de kaart (een gravure) van uitgever Blaeu onderste boven (!) is verbeeld, heeft in de vroege Middeleeuwen (1230) stadsrechten gekregen waarmee het speciale rechten verkreeg zoals het bouwen van een stadsmuur en het heffen van belastingen. De oude Middeleeuwse stad is op de kaart duidelijke te herkennen aan de eivormige, dichtbebouwde kern waartussen de Breurenkerk en Grote kerk staan. Het Valkhof is aan de oostzijde (links) in volle glorie te zien. Het lag oorspronkelijk buiten de stadsmuren maar is bij latere stadsuitbreidingen binnen de stadsmuren komen te liggen.

 

29.5044.50